RelatieCoaching

Als partners steeds verder van elkaar verwijderd raken, kan dat veel oorzaken hebben. Bijvoorbeeld gebrek aan communicatie, (ongemerkt) langs elkaar heen leven, ontrouw of ongelijkwaardigheid in de relatie.

Wie dit wil oplossen vindt zich vaak in de spreekwoordelijke trein die telkens op hetzelfde station lijkt te stoppen, maar waarbij het de partners niet lukt om een wissel om te zetten om verder te reizen naar een nieuwe bestemming.

Als coach begeleid ik jullie allereerst om weer echt te horen wat de ander zegt. Hierbij hoeven jullie het niet met elkaar eens te worden, maar gaat het er om elkaars behoeften –weer- te leren herkennen, jezelf uit te spreken en aan te horen wat dit doet met de ander. Begrijp waar gevoelens van de ander vandaan komen en begin met het omzetten van die spoorwissel.

Het doel van de Relatiecoaching hoeft niet altijd te zijn dat partners samen verder kunnen. Het op een respectvolle manier beëindigen van de relatie kan ook een doel zijn. Bijvoorbeeld als er kinderen in het spel zijn en jullie de wens hebben om ondanks de problemen als partners toch een respectvolle balans te hervinden als ouders.